Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

NHÀ NỘI TRÚ CẤP 2 NẬM CHÀ VÀ CÁC HỖ TRỢ BỔ SUNG CHO NẬM CHÀ 03.2016

BÁO CÁO DỰ TRÙ KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ NHÀ NỘI TRÚ CẤP 2 NẬM CHÀ:
- Phần móng nhà (chi phí như trong bảng dưới đây) dự kiến hoàn thành trong 1 tuần tới. Công ty Hoàng Phương (Trần Đăng) hiện đang có công trình tại xã Nậm Chà chịu trách nhiệm cung cấp, vận chuyển vật liệu và thi công toàn bộ. Nhà trường và xã giám sát công trình và cập nhật thông tin liên tục về cho nhóm Giỏ thị.
- Phần nhà lắp ghép dược bạn bè của một TV Giỏ Thị tài trợ, hiện đang được Công ty sản xuất xúc tiến, khi hoàn thành sẽ bàn giao vật liệu tại điểm bàn giao thỏa thuận (Thủy điện Lai Châu).
- Giỏ thị sẽ chi tiếp phần chi phí vận chuyển vật liệu nhà vào điểm thi công (thôn Nậm Chà), Cty Hoàng Phương nhận vận chuyển (kinh phí vận chuyển báo sau theo thực tế khối lượng vật liệu).
- Nhà sẽ được bên SX chịu trách nhiệm lắp ghép hoàn thiện trên nền móng hoàn thiện.
- Dự kiến công trình hoàn thành, bàn giao cho nhà trường và các con vào cuối tháng 3 đầu tháng 4/2016.
Trân trọng báo cáo và cảm ơn bà con bạn bè Giỏ Thị đã chung tay cùng công trình ý nghĩa này cho các con Nậm Chà.