Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

"NHỚ NGƯỜI THẦY CỦA NÚI"

Thầy Mông Văn Nguyễn, người Thầy tự nguyện gắn 17 năm đời người với bà con Hmong trên núi cao Lũng Mần mép biên Tổ quốc, không chỉ là lên dạy chữ mà là cõng cái chữ lên núi cõng cả cách lấy cái nước của Trời cách có được cái ngô trong đá. Khi chỉ còn hai năm nữa tới tuổi nghỉ hưu được về gần gia đình, trong một lần cứu người qua dong Nho Quế ngày lũ thầy bị cuốn... Sống cho đi, thác cũng vì sống cho đi. Vô cùng tiếc thương Thầy. Lũng Mần là điểm trường trên núi thuộc xã Đức Hạnh, Cao Bằng mà Giỏ Thị đã có chuyến mang áo ấm, khăn, ủng, chăn ấm lên trong tháng 12/2016. Cảm ơn Hoài Phương và clip tư liệu quý này của ĐTH Cao Bằng. (Hoài Phương, ĐTH Cao Bằng: Bản này thiếu PTV giới thiệu mong mọi người thông cảm. Clip"NHỚ NGƯỜI THẦY CỦA NÚI thực hiện cách đây khoảng 5 - 7 năm.) https://www.youtube.com/watch?v=z_-hE2I1bWU&feature=youtu.be