Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

TỔNG KẾT CHUYẾN ÁO ẤM SÀNG MA SÁO

I. Góp Giỏ:
1) Tổng các Giỏ thị viên góp Giỏ tính đến 10.12.2013: 38,119.965 đ từ các bạn:
5.11.2013 Ban Th. SCR SG
11.11.2013 Huyền Pha Linh
15.11.2013 Lại Thị Chín
15.11.2013 Lưu Hoa Giỏ thị
15.11.2013  Ngọc Dũng Melbourne
18.11.2013 Bác Lien Nguyen
18.11.2013 Bạn Đỗ Anh (Syd)
25.11.2013 a Hoàng Minh Hùng
25.11.2013 Bố MM 
25.11.2013 Một người bạn của em Lưu Hoa 
26.11.2013 Anh Tuấn Anh Lê
27.11.2013 Bà Ngoại Canada
28.11.2013 Đỗ Trọng Dũng
30.11.2013 Lana
30.11.2013 Hoa Nguyễn
3.12.2013 HY
(chi tiết từng khoản/ cá nhân đóng góp của Giỏ đã được chuyển qua email tới từng Giỏ viên liên quan).

2) Tổng bà con ủng hộ cho chuyến áo ấm SMS thông qua Giỏ thị: 63,281,000 đ.
(chi tiết trong bài "CẬP NHẬT GIỎ THỊ VÀ ỦNG HỘ ĐỢT ÁO ẤM SMS" (link).

Cộng hai mảng ủng hộ tính đến 10.12.2013: 101,400,965 đ (1)

II. Chi:
1) Tổng tiền tiền áo ấm đỏ đen đặt may: 1097 áo x 75,000 đ = 82,275,000 đ
2) Nhóm Zen góp 204 áo ấm (quy tiền 15.300.000 vnđ chuyển TK Hà áo ấm): 15,300,000 đ => Giỏ thị thanh/ quyết toán phần tiền áo còn lại: 82,275,000 - 15,300,000 = 66,975,000 đ (2)
3) Tiền mua 800m dây dẫn nước HDPE + phụ kiện giúp các cô MN Sàng Ma Sáo: 8,900,000 đ (3)

Quyết toán sau chuyến SMS, hiện còn lại ở ngăn Giỏ thị áo ấm:

(1) - (2) - (3) = 25,525,695 đ
(số dương, Ồ dzê!, áo ấm tiếp thôi bà con ơi. Còn nhiều lạnh lắm!)

III. Chia lời: Áo ấm, chăn ấm và niềm vui phủ tới gần 2000 em bé Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở xã Pacheo và Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát tỉnh miền núi Lào Cai. Rất rất nhiều nụ cười, rất nhiều trải nghiệm hạnh phúc của các tình nguyện viên, nung nấu cho một đợt áo/ chăn ấm tiếp theo.
Xin chia lời cùng bà con tại link "ÁO ẤM SÀNG MA SÁO - KỂ CHUYỆN BẰNG HÌNH"

*** Chi phí dọc đường chuyến đi và thuê xe tải hàng cho các TNV chuyến đi tự túc chung chi trả.
*** Về một số dự án nhỏ lâu dài/đều đặn giúp các em miền núi Giỏ thị đang thực hiện xin chia sẻ ở một post khác.

Xin thay mặt Giỏ thị và các nhóm tham gia đợt áo ấm SMS cảm ơn bà con thật thật nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét