Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Quyết toán DỰ ÁN NHÀ NỘI TRÚ NẬM CHÀ và toàn bộ QUỸ GIỎ THỊ từ 15.02.2015 đến 10.05.2015

I. PHẦN THU:
a) Quỹ Giỏ đến 15/02/2015 + 6,294,137 đ  - Xin xem bài QUYẾT TOÁN QUỸ GIỎ THỊ ĐẾN 15.02.2015 (ở đây); trong đó Quỹ còn 2,058,621đ (1a) và lãi NH 4,235,516 đ (1b)
(Để dễ cho các lần cập nhật, xin được tách Thống kê riêng phần ủng hộ và Lãi NH).

b) Thành viên Giỏ Thị, TNV ủng hộ thường xuyên, bà con bạn Giỏ ủng hộ bằng tiền mặt cho Dự án Nhà nội trú Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu), tổng cộng + 345,937,000 đ (2), chi tiết như ở bảng dưới.
(Con số không bao gồm những khoản ủng hộ bằng hiện vật hoặc theo hạng mục được thống kê riêng ở mục II.)
Xin bấm vào hình để hiện rõ hơn

c) Tiền bán sách Truyện Thơ Cổ Tích vào TK: + 26,439,500 đ (4)
(Chưa bao gồm con số ở chỗ bạn Thùy TNV bán sách do việc bán vẫn đang triển khai, con số tổng thu từ sách Truyện Thơ sẽ được thống kê báo cáo bà con sau).

II. PHẦN CHI:
Tổng chi Quỹ Giỏ trong kỳ: - 268,734,000 đ (3), bao gồm:
2.1 Ủng hộ Dự án bếp ăn cho em do Ford Thủ đô đứng ra kêu gọi xây bếp cho các cháu hs nội trú Cấp 2 Vũ Chấn (Võ Nhai, Thái Nguyên): - 5,000,000 đ;
2.2 Tổng chi từ Quỹ Giỏ Thị cho Dự án Nhà nội trú Tiểu học Nậm Chà, Lai Châu: - 262,234,000 đ
Trong đó, riêng SX phần nhà lắp ghép 219,348,000, cộng phí chuyển tiền tổng cộng Giỏ Thị chuyển khoản 02 lần cho công ty SX nhà 219,359,000 đ.
(Bản chụp HĐ ở cuối bài).
Chi tiết Chi như ở bảng dưới.
2.3 Tiền gạo hỗ trợ nuôi bé Mỷ, bé Ghênh (Pacheo): - 1,500,000 đ.

=> Tính đến 10/05/2015 trong ngăn quỹ Giỏ Thị chưa bao gồm lãi NH có: (1a) + (2) + (3) + (4)
+ 2,058,621 + 345,937,000 - 268,734,000 + 26,439,500  =  + 105,701,121 đ
(dùng để quy chiếu cập nhật tiếp kỳ sau)

III. Cộng lãi suất NH: 4,348,223 đ
- Tính đến 15/02/2015: 4,235,516 đ (xem mục 1b trên)
- Từ 16/02 - 10/05/2015: 112,707 đ

=> Cộng lãi NH, tính đến 10/05/2015 Tổng số dư trong Tài khoản Giỏ Thị có: 
105,701,121 + 4,348,223 = 110,049,344 đ.

Như vậy, phần bà con ủng hộ làm nhà Nậm Chà dư so với chi phí cho căn nhà vừa hoàn thành. Xin phép được nhập chung vào Quỹ và nhóm sẽ tiếp tục khảo sát những hỗ trợ tiếp theo cho Nậm Chà trong năm học tới.

* Note: Chi phí đi lại ăn ở dọc đường của tất cả các chuyến đi Giỏ Thị do các thành viên chuyến đi tự túc chi trả.

II. Những ủng hộ bằng hiện vật hoặc theo hạng mục cho Nhà nội trú Nậm Chà:
- Công ty Thành Long/ Hưng Long của Hưng - Hà (Điện Biên) ủng hộ toàn bộ vật liệu + thi công phần móng cho căn nhà + vận chuyển toàn bộ vật liệu Nhậm Nhùn - Nậm Chà (ước tính 100 triệu đồng).
- Bạn Huyền Vũ phối hợp xin công ty THHH Thiết bị Minh Tâm ủng hộ 52 chiếc giường tầng thiết kế kèm bàn học.
- Công ty SĐ5 chi nhánh Lai Châu hỗ trợ xe/ xe máy chở TNV và đón đoàn những chuyến công việc Nhà Nậm Chà.
- Thành viên GT anh Hoàng Minh Hùng ủng hộ 01 TV và 01 bộ máy tính đang sử dụng, còn tốt.
- Thành viên GT bs Ngô Mạnh Hùng ủng hộ 01 TV đang sử dụng, còn tốt.
- Anh Hoàng Minh Hùng, các bạn Đặng Hanh Sơn - Nguyễn Yên Châu (Chau ny), Tuấn Hưng - Nguyễn Quỳnh Châu, Hưng - Hà Nguyễn (Cty Hưng Long - Thành Long) ủng hộ các chuyến xe chở TNV Hà Nội - Nậm Chà và Điện Biên - Nậm Chà trong suốt quá trình thực hiện Dự Án.

Xin cảm ơn những tấm lòng với Giỏ Thị và các bé vùng cao.

* Nếu có khoản nào bị thiếu hay sơ sót mong bà con báo cho Lana Nguyen hoặc Mẹ Mốc Mít để bổ sung, điều chỉnh, Cảm ơn thật nhiều.

Người quyết toán: Mẹ Mốc Mít (fb Phuong Nguyen Lien) - Lana (fb Lana Nguyen)* Khoản  tiền 12,822,839 người mua trách trả tiền mặt hiện đang ở chỗ bạn Thùy TNV quản lý và bán sách giùm Giỏ, đợi tổng hợp chuyển về Quỹ sau.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét