Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

COPY SAO KÊ TÀI KHOẢN GIỎ THỊ TỪ 11/05/2015 ĐẾN 02/09/2015

a) Quỹ Giỏ đến 10/5/2015 + 110,049,344 đ  - Xin xem bài "QUYẾT TOÁN DỰ ÁN NHÀ NỘI TRÚ NẬM CHÀ VÀ QUỸ GIỎ THỊ 15.02.2015 ĐẾN 10/5/2015" (ở đây).

b) Toàn bộ Sao kê Tài khoản Giỏ từ 11/5/2015 - 21/8/2015: 
Vì hai thủ quỹ Giỏ quá bận chưa chuyển sang bảng thống kê riêng Thu/Chi, xin phép được Copy phần Sao kê online toàn bộ các khoản ra vô Tài Khoản Giỏ Thị để bà con tạm thời theo dõi (bà con bấm vào hình để hiện xem rõ hơn):

* Copy Sao kê từ 11/5/2015 đến 20/7/2015:


* Copy Sao kê từ 21/7/2015 đến 14/8/2015 (Bao gồm các khoản chi thanh quyết toán cho chuyến EM ĐI LÊN BẢN 30/7-02/08/2015):


* Copy Sao kê từ 15/8/2015 đến 21/8/2015 (Bắt đầu Dự án SÁCH VỞ BÚT ĐẦU NĂM HỌC):


* Copy Sao kê từ 22/8/2015 đến 02/09/2015 (Tiếp tục và kết toán Dự án SÁCH VỞ BÚT ĐẦU NĂM HỌC):


Xin cảm ơn tất cả bạn Giỏ với những chung tay quý giá và ấm lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét