Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN MUA VÀ ỦNG HỘ QUỸ GIỎ THỊ QUA TRUYỆN THƠ CỔ TÍCH

Dear bạn Giỏ, Có một cuốn sách giá trị do Tác giả Hoàng Yến (Yen Truong) - người viết lại những câu chuyện Cổ tích bằng thơ lục bát, in sách tặng cho Giỏ Thị gây quỹ dịp làm nhà trọ học cho các cháu Nậm Chà.
* Tổng số sách nhận: 960 cuốn, đã bán - 355 cuốn; tặng các cháu nhà nội trú Tiểu học Nậm Chà (Lai Châu) - 23 cuốn; Tặng TH Xín Cái (Hà Giang) - 50 cuốn. Còn lại: 532 cuốn.
Số còn lại 532 cuốn hôm nay sẽ được bàn giao lại cho một người bạn của Tác Giả để tiếp tục bán sách.

Xin phép được Kết toán và thông báo chi tiết về các khoản mua sách + ủng hộ, bao gồm:
+ Người mua trả tiền trực tiếp cho bạn Thu Thùy (TNV nhận bán và quản lý Sách Truyện): + 14,950,000 đ; (1);
- Phí bưu điện bạn Thùy chi (chuyển sách cho người ở xa HN): - 2,127,200 đ; (2)
=> Số tiền mặt bán sách ở kho bạn Thùy là (1) - (2) = + 12,822,000 đ (3).
Sau Kết toán này bạn Thùy sẽ chuyển (3) vào quỹ Giỏ Thị.
+ Người mua chuyển khoản tiền sách vào TK Giỏ Thị: + 26,439,500 đ (4).
* Do không có biến chuyển về tiền bán sách Truyện Thơ từ sau 10/5/2015 nên khoản tiền thu từ bán Sách Truyện vào TK Giỏ (26,439,500 đ) đã được kê tại "Quyết toán Quỹ Giỏ đến 10.5.2015" tại (link này). Bài viết này chỉ là bao gồm những thông tin chi tiết và Kết toán toàn bộ đợt Sách Truyện.
(Chi tiết như ở bảng dưới).

Xin thay mặt nhóm Giỏ Thị cảm ơn bạn Hoàng Yến và ý định rất đẹp của bạn. Xin cảm ơn bạn Thu Thùy và các bạn Giỏ đã giúp tình nguyện Hội Chợ sách, các bạn đã mua và ủng hộ quỹ Giỏ thông qua mua sách Truyện Thơ.
Lana.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét