Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

QUYẾT TOÁN QUỸ GIỎ THỊ ĐẾN 15.04.2016 VÀ TỔNG KẾT THU CHI DỰ ÁN NHÀ TRỌ HỌC CẤP 2 NẬM CHÀ

I. PHẦN THU:
1.1 Tổng số dư TK Quỹ Giỏ đến hết 28/01/2016 + 329,285,771 đ (1) - Xin xem bài QUYẾT TOÁN QUỸ GIỎ THỊ ĐẾN 28.01.2016 VÀ TỔNG KẾT CHUYẾN BẢN VƯỢC - NẬM CHẠC 01.2016 (ở đây).
* Để dễ cho các lần cập nhật, xin được tách Thống kê riêng phần ủng hộ và Lãi NH.

1.2 Thành viên Giỏ Thị và bạn bè góp quỹ Giỏ Thị và tiếp tục ủng hộ Dự án Nhà nội trú THCS (Cấp 2) Nậm Chà - Lai Châu, tổng cộng + 28,792,000 đ (2), chi tiết như ở bảng dưới.


II. PHẦN CHI:
Theo nguyên tắc của Giỏ Thị, toàn bộ tiền ủng hộ được chi ủng hộ cho các cháu học sinh vùng cao, chi phí đi lại ăn ở dọc đường của tất cả các chuyến đi do các tình nguyện viên tự túc chi trả.
2.1) Dự án Nhà nội trú THCS (Cấp 2) Nậm Chà: - 172,243,000 đ (3),
(Đây là dãy nhà nội trú thứ hai cho Nậm Chà, Nậm Nhùn, Lai Châu - dãy nhà đầu tiên tặng các con học sinh nội trú Tiểu học bàn giao tháng 3.2015)
2.2) Các khoản chi hỗ trợ lâu dài học sinh Pacheo - Bản Vược năm học 2015-2016 từ sau đợt quyết toán 28/1/2016: - 11,362,000 đ (4), cụ thể:

Xin bấm vào hình để hiện rõ hơn

=> Tính đến hết ngày 15/4/2016 trong ngăn quỹ Giỏ Thị chưa bao gồm lãi NH có: (1) + (2) + (3) + (4) =  + 174,472,771 đ (dùng để quy chiếu cập nhật tiếp kỳ sau).

III. Cộng dồn lãi suất NH: 4,816,534 đ (5) 

=> Cộng lãi NH, tính đến 15/04/2016 Tổng số dư trong Tài khoản Giỏ Thị có: 174,472,771 + 4,816,534 = 179,289,305 đ.
Trong đó trích gởi sổ TK 100,000,000đ từ 15/05/2015 lấy lời NH góp Quỹ, Tài khoản VCB của Giỏ Thị thời điểm 15.04.2016 có số dư khả dụng 79.289,305 đ.

* Trường hợp có khoản nào bị thiếu hay sơ sót mong bà con báo cho Lana Nguyen hoặc Mẹ Mốc Mít để bổ sung, điều chỉnh, Cảm ơn thật nhiều.

Xin chân thành cảm ơn những chung tay ấm áp cùng nhóm cho trẻ em vùng cao.


Người quyết toán: Mẹ Mốc Mít (fb Phuong Nguyen Lien) - Lana (fb Lana Nguyen).
1 nhận xét: