Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

CHI TIẾT SAO KÊ THU CHI QUỸ GIỎ THỊ TÍNH ĐẾN 30-09-2016

Xin lỗi do quá bận nên các thủ quỹ nhóm Giỏ Thị chưa tổng hợp Kết Quỹ riêng các khoản thu chi báo cáo kỳ. Tạm thời xin chụp đăng toàn bộ các khoản ra/vào Quỹ trong sao kê Tài khoản Ngân hàng của Quỹ Giỏ Thị từ 16/4/2016 (sau đợt Tổng kết Quỹ gần nhất) đến 30/9/2016.
Nhóm sẽ sớm tổng hợp Quỹ trong ngày gần nhất.

Bài kết Quỹ gần nhất đến 15/4/2016 đã đăng tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét