Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

QUYẾT TOÁN QUỸ GIỎ THỊ ĐẾN HẾT 31.12.2014

I. Quỹ Giỏ:
1. Thị rụng Giỏ:
a) Quỹ Giỏ đến 22/11/2014 + 128,091,726 đ (xem bài 'TỔNG KẾT QUỸ GIỎ THỊ ĐẾN 22/11/2014 - SAU CHUYẾN ẤM A MÚ SUNG'  ở đây).

b) Bà con bạn bè góp Giỏ và ủng hộ bằng tiền mặt cho chuyến Vũ Chấn (Võ Nhai, Thái Nguyên) và Nậm Chảy (Mường Khương, Lào Cai), từ 23/11/2014 đến 31/12/2014, tổng cộng + 67,368,299 đ 
(con số không bao gồm những khoản ủng hộ bằng hiện vật, được thống kê riêng ở mục II.)

2. Chi từ 23/11/2014 đến 31/12/2014: - 164,015,500 đ, bao gồm:
a) Chi hợp đồng may 1400 áo ấm và vật dụng ủng hộ chuyến Vũ Chấn Võ Nhai: -115,011,350đ

b) Chi chuyến Nậm Chảy: - 23,874,000đ

c) Hỗ trợ thường xuyên các cháu Bản Vược và nhà bé Ghênh, Mỷ (Tả Lèng) - các khoản chi trong tháng 12/2014: - 25,130,000đ

=> Tính đến 31/12/2014 trong ngăn quỹ Giỏ Áo ấm còn:
      + 128,091,726 + 67,368,299 - 164,015,500 đ  =  + 31,444,525 đ

* Note: Chi phí đi lại ăn ở dọc đường của tất cả các chuyến đi Giỏ Thị do các thành viên chuyến đi tự túc chi trả.

II. Những ủng hộ bằng hiện vật từ các nhóm bạn, các cá nhân cho hai chuyến Vũ Chấn (Võ Nhai, Thái Nguyên) 06.12.2014 và Nậm Chảy (Mường Khương, Lào Cai) 26.12.2014 như sau:
- Nhóm Chăn Ấm ủng hộ tổng cộng 251 chăn ấm (172 chăn cho 3 cấp học xã Vũ Chấn; 19 chăn cho Mầm Non xã Liên Minh (đều thuộc huyện Võ Nhai, Thái Nguyên; 60 chăn cho Mầm Non và Tiểu học Nậm Chảy Mường Khương).
- Bạn Nguyễn Quỳnh Châu cùng Công ty Capital Ford ủng hộ toàn bộ ủng và giày Ba ta cho các cháu xã Vũ Chấn.
- Một TNV Giỏ thị ủng hộ toàn bộ ủng cho các cháu Nậm Chảy.
- Gia đình anh Nguyễn Hải Hoàng ủng hộ hơn 550 phần quà bánh kẹo cho chuyến Vũ Chấn và 700 đôi tất trẻ em cho chuyến Nậm Chảy.
- Gia đình TNV Tuấn Anh Nguyễn - Phong Lan ủng hộ 06 thùng bột canh I ốt, 30 gói bột giặt 4kg cho chuyến Vũ Chấn và 700 phần quà bánh kẹo cho chuyến Nậm Chảy.
- Bạn Huyền Vũ cùng Châu Quỳnh Nguyễn và nhóm Handmade CCT ủng hộ 660 chiếc khăn nỉ ấm tự may.

* Hiện Giỏ còn một số hàng xách tay Úc (thực phẩm chức năng) do bạn Ngọc Dũng Melbounre (Natalia Nguyen); sản phẩm của dầu Oliu Hy Lạp do bác Bùi Tú Ngọc; áo sơ mi quà tặng do bạn Thanh Tâm Xinh Đẹp ủng hộ bán gây quỹ. Giỏ sẽ tổng hợp sẽ đưa lên trang Giỏ để tiếp tục bán đổi áo và cơm cho các cháu miền núi.

Xin cảm ơn những tấm lòng với Giỏ Thị và các bé vùng cao. 

* Có bất kỳ khoản nào bị thiếu hay sơ sót, thiếu mong bà con báo cho Lana Nguyen hoặc Mẹ Mốc Mít để bổ sung, điều chỉnh, Cảm ơn thật nhiều.

Thay mặt Giỏ thị: Mẹ Mốc Mít (fb Phuong Nguyen Lien) - Lana (fb Lana Nguyen)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét