Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

KẾT TOÁN THU CHI CHUYẾN ẤM ĐỨC HẠNH VÀ QUỸ GIỎ THỊ 01/10/2016 - 31/12/2016

Bà con mến, hết năm 2016, qua học kỳ I của năm học cùng chuyến ấm lên Đức Hạnh thành công và ý nghĩa, các thủ quỹ Giỏ (Mốc Mít, Lana) xin báo cáo kết quỹ tới hết 31/12/2016 và toàn bộ các khoản ủng hộ/ chi cho chuyến ấm Đức Hạnh: I. PHẦN THU:
1.1 Tổng số dư TK Quỹ Giỏ đến hết 30/9/2016 + 146,593,771 đ + 4,910,717 đ lãi NH (1) - bao gồm 01 sổ TK 100 tr đồng. Xin xem bài "TỔNG KẾT THU CHI QUỸ GIỎ THỊ ĐẾN HẾT 30.09.2016" (ở đây).
* Để dễ cho các lần cập nhật, thủ quỹ tách thống kê riêng các khoản tiền ủng hộ và Lãi NH phát sinh nhờ TK.

1.2 Thành viên Giỏ Thị và bạn bè góp quỹ Giỏ Thị từ 01/10 -> 31/12/2016 bao gồm ủng hộ bằng tiền mặt chuyến ấm Đức Hạnh (may áo và các mục hàng không được ủng hộ bằng hiện vật), tổng cộng + 183,366,700 đ (2), chi tiết như ở bảng dưới.


II. PHẦN CHI:
Theo nguyên tắc của Giỏ Thị, toàn bộ tiền ủng hộ được chi ủng hộ cho các cháu học sinh vùng cao, chi phí đi lại ăn ở dọc đường của tất cả các chuyến đi do các tình nguyện viên tự túc chi trả.
2.1) Tổng các khoản chi cho chuyến ấm Đức Hạnh từ Quỹ Giỏ Thị: - 170,177,040 đ (3), chi tiết:


2.2) Các khoản chi hỗ trợ lâu dài học sinh Pacheo - Bản Vược học kỳ I năm học 2016-2017 (tính đến thời điểm quyết toán): - 53,357,000 đ (4), cụ thể:

Xin bấm vào hình để hiện rõ hơn

=> Tính đến hết ngày 31/12/2016 trong ngăn quỹ Giỏ Thị chưa bao gồm lãi NH có: (1) + (2) + (3) + (4) =  + 106,426,431 đ (dùng để quy chiếu cập nhật tiếp kỳ sau).

III. Cộng dồn lãi suất NH đến thời điểm quyết toán: 4,949,049 đ (5) 

=> Cộng lãi NH, tính đến 15/04/2016 Tổng số dư trong Tài khoản Giỏ Thị có: 106,426,431 + 4,949,049 = 111,375,480 đ.
Trong đó trích gởi sổ TK 100,000,000đ từ 15/05/2015 lấy lời NH góp Quỹ, Tài khoản VCB của Giỏ Thị thời điểm 31/12/2016 có số dư khả dụng 11,375,480 đ.

* Trường hợp có khoản nào bị thiếu hay sơ sót mong bà con báo cho Lana Nguyen hoặc Mẹ Mốc Mít để bổ sung, điều chỉnh, Cảm ơn thật nhiều.

Xin chân thành cảm ơn và xin chúc một mùa đông ấm áp, một Năm Mới 2017 thật nhiều may mắn anh lành tới tất cả bạn bè đã chung tay cùng Giỏ Thị cho các cháu nhỏ vùng cao.

Người quyết toán: Mẹ Mốc Mít (fb Phuong Nguyen Lien) - Lana (fb Lana Nguyen).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét